Cổng thông tin điện tử

Chuyên trang xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn

Thanh Hoá - Điểm đến đầu tư hấp dẫn (14/06/2022)

Thanh Hóa là tỉnh đông dân thứ 3 của Việt Nam, sau thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; lực lượng lao động khoảng 2,26 triệu người trong độ tuổi vàng, trình độ văn hóa, chuyên môn tương đối cao phù hợp...

Triển khai các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong... (20/07/2022)

Ngày 18/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 10435/UBND-THKH về việc triển khai các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh thực thi Hiệp định EVFTA trên...